POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis Lapusiaki.pl nie zbiera/przechowuje automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

MONIKA ŁAPIŃSKA

ul. Zastawie 157 D, 16-400 Suwałki

NIP: 8442372889

e-mail: mojelapusiaki@gmail.com

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; przede wszystkim pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, dzięki, którym możliwe jest zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

RODO

Obowiązek informacyjny w związku z RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) firma: MONIKA ŁAPIŃSKA, właściciel serwisu http://www.lapusiaki.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych
Administratorem danych jest MONIKA ŁAPIŃSKA, ul. Zastawie 157D, 16-400 Suwałki, NIP 8442372889, email: mojelapusiaki@gmail.com dalej zwany Administratorem.

Kategorie danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres, NIP/ PESEL oraz adres email.

Dane osobowe przetwarzane są w ramach wdrożonych na portalu http://www.lapusiaki.pl systemów informatycznych dla celów związanych z realizacją zawartej umowy.

Dane osobowe udostępniane będą w niezbędnym zakresie podmiotom obsługującym wykonanie zawartej umowy: operatorom systemów obsługi płatności, firmom pełniącym usługi logistyczne, firmom kurierskim. 

Przechowywanie danych
http://www.lapusiaki.pl będzie przechowywać dane przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości. 

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Cofnięcie zgód
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email: mojelapusiaki@gmail.com
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem ani na konieczność przechowywania danych osobowych dla celów wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości.